PMI PULSE OF PROFESSION (MESLEĞIN NABZI) 2022 – 2023, RAPORU “GÜÇ BECERILERI: “PROJE BAŞARISINI YENIDEN TANIMLAMAK”

PMI Pulse of Profession (Mesleğin Nabzı) 2022 – 2023, Raporu “Güç Becerileri: Proje Başarısını Yeniden Tanımlamak” konusuna konusuyla yayınlandı ve PMI’ın birkaç yıldır önemini vurguladığı “yumuşak” veya “kişiler arası” beceriler olan güç becerilerinin proje başarılarıyla ilişkisini anlamaya yoğunlaştı.

Biz de sizler için raporu aşağıda özetliyoruz, raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: pmi-pulse-of-the-profession-2023-report.pdf 

PMI güç yetkinliklerini, “diğerleri ile çalışmayı kolaylaştıran ve proje profesyonellerine iş yerinde başarı sağlayan yetenekler ve davranışlar” olarak tanımlıyor. Güç yetkinlikleri, yumuşak beceriler ya da kişiler arası beceriler olarak da anılmaktadır.. Bu yetkinliklere ve davranışlara güç yetkinlikleri demek onların proje profesyonellerine, takımlara ve kurumlara olan değerine dikkat çekmektedir.

PMI, Proje Yönetimine İlişkin Yıllık PMI Küresel Araştırması kapsamında  dünyanın her yanından,538 proje lideri dahil olmak üzere toplam 3.500 proje yöneticisine ulaştı. Araştırmada, güç yetenekleri ile kuruluşların fayda gerçekleştirme yönetimi olgunluğu, proje yönetimi olgunluğu ve organizasyonel çeviklik arasındaki ilişki incelendi.

Araştırmada öncelikle projelerin başarısındaki faktörler incelenip, bu faktörler ile güç yetenekleri arasındaki ilişki anlaşılmaya çalışılmıştır.

-Faktörler

Projelerin başarı faktörlerinin kendileri de araştırmanın ortaya koyduğu çok önemli bir vurgudur:

 

Bu başarı faktörleriyle güç yetenekleri arasındaki ilişkiler anlaşılmaya çalışılmıştır.

Rapordan alınan aşağıdaki tablo, güç yeteneklerine verilen öncelikle  fayda gerçekleştirme yönetimi olgunluğu (BRM Maturity), proje yönetimi olgunluğu ve organizasyonel çeviklik arasındaki ilişkiyi çok açık bir şekilde ortaya koymaktadır.

 

 

Araştırmaya katılanların % 92’si, güç yeteneklerinin, çok daha “akıllıca” çalışmalarını sağladığını ifade etmişlerdir.

Ayrıca, güç yeteneklerini öncelikli olarak alan kuruluşların proje başarı oranlarının çok daha yüksek, kapsam kayması ve bütçe kaybı deneyimleme ihtimallerinin daha düşük olduğu da görülmektedir.

 

Araştırmada, iletişim, problem çözme becerisi, iş birlikçi liderlik ve stratejik düşünme yetenekleri, organizasyonel hedefleri gerçekleştirmedeki en kritik güç becerileri olarak ortaya çıktı.

 

Araştırmada ayrıca organizasyonların güç yeteneklerini geliştirmek için yatırım ve bütçe ayırma eğilimleri de incelenmiştir. Maalesef organizasyonların çoğunluğunun güç yeteneklerine yatırım yapmakta isteksiz olduğu, bunun sebebinin de güç yetenekleri ile değer gerçekleşmesi arasındaki bağlantının net bir şekilde görülememesi olduğu anlaşılmıştır.

Konuyla ilgili araştırmalar ve raporlar arttıkça ve bu ilişki daha görünür hale geldikçe, kuruluşların güç yeteneklerine olan ilgisinin daha yükseleceği kanaatindeyiz.

İş analizli yazılarımız için: https://liderlerveprojeler.com.tr/bizden-haberler/business-analysis-for-practitioners-guncelleniyor/