Etkili Proje Yöneticisinin Yedi Alışkanlığı* Yazı Dizisi-IX

Bu yazı dizimizi Stephen R. Covey’in Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı kitabından yola çıkarak başarılı proje yöneticilerinin hangi alışkanlıklara sahip olmaları gerektiği üzerine oluşturduğumuzu söylemiştik. İlk yazılarımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Değerli proje yöneticileri;

Bugüne kadar değindiğimiz birçok alışkanlık sizleri belirli bir noktaya kadar taşıyacaktır. Proaktif olmak, sonunu düşünerek işe başlamak, öncelikli işleri öne alarak zamanı daha efektif kullanmak sizi geliştirir. Proje ekibinizle daha uyumlu olmak içinse; Kazan-Kazan yöntemini kullanmanız, önce onları anlamaya çalışıp sonra sizi anlamalarını sağlamanız ve birlikte sinerji yaratmanız projelerinizde sizi farklı kılacaktır. Peki ama bunları yapmanız yeterli olacak mı? Sürekliliği nasıl sağlayacaksınız? Ekibinizle ve çevrenizle iletişiminizde dengeyi birkaç farklı boyutla kurabilirsiniz.

İşte bu son yazımızda sizleri, etkili bir proje yöneticisinin 7. ve son alışkanlığıyla tanıştırıyoruz.

Dengeli Bir Biçimde Kendini Yenileme İlkeleri

Yedinci alışkanlık, baltayı bilemeye zaman ayırmaktır. Yedi alışkanlık paradigmasındaki diğer alışkanlıkları çember içine alır çünkü bu alışkanlık diğer tüm alışkanlıkları mümkün kılar. Nasıl mı?  Gelin, hep birlikte baltamızı nasıl bileyeceğimize bir bakalım. Baltayı bilemek nedir?  

Bir ormanda saatlerdir çalışan ve bu sürede çok az ağaç kesebilen bir ormancıya vereceğiniz öğüt: “Biraz dur ve baltanı bile, yoksa günün sonunda çok yorgun bir şekilde işini bitirdiğinde bir de bakacaksın ki çok az iş yapabilmişsin.” Eğer o ormancı, baltasını bilemek için hiç vakti olmadığını düşünüyorsa, harcadığı eforu ve zamanı verimsiz kullanıyor, demektir. 

Yenilemenin Dört Boyutu: 7. Alışkanlık, kişisel Üretme Yeteneği’dir (ÜY). Bu yetenek, en değerli varlığınızı yani kendinizi korumak ve geliştirmektir. Doğanızın dört boyutunu –fiziksel, ruhsal, zihinsel, sosyal/duygusal- yenilemektir.

Fiziksel Boyut: Fiziksel boyut, fiziksel bedenimizin etkili bir biçimde bakımıyla ilgilidir; doğru besin almak, yeteri kadar dinlenip gevşemek ve düzenli olarak egzersiz yapmak. İyi bir çalışma programı vücuda dayanıklılık, esneklik ve kuvvet sağlayacaktır.

Ruhsal Boyut: Ruhsal boyut sizin özünüz, merkeziniz, kendi değer sisteminize olan bağlılığınızdır. Bu boyut, yaşamın özel, son derece önemli bir yanıdır. Size ilham veren, yücelten, sizi tüm insanlığın kalıcı gerçeklerine bağlayan kaynaklardan yararlanır.

İnsanlar bunu farklı biçimlerde yapar. Kendilerine ayırdıkları zamanı daha verimli ve faydalı olarak kullanabilirler. Okumak, yazmak, meditasyon, doğada zaman geçirmek vb. Böylece iş hayatındaki başarıları da artar. Siz de hem ailenizle hem de iş yerinizdeki ekibinizle ilişkilerinizi daha sağlıklı kurmak için farklı yöntemlerle kendi ruhsal özünüzü bulabilirsiniz.

Zihinsel Boyut: Zihinsel gelişimimizle çalışma disiplinimizin büyük bir bölümünü, gittiğimiz okullarda aldığımız eğitimler sağlar. Proaktif insanlar kendilerini eğitmek için bunlardan farklı olarak pek çok yol bulabilirler. Zihinsel alanda tazeliği, zindeliği korumak ve yükseltmek için yararlanılabilecek yöntemlerden bazıları şunlardır; faaliyet alanı dışındaki yeni ilgi alanlarına dönük incelemelerde bulunmak, okumak, duyguları, düşünceleri, iç görüleri, öğrenilenleri yazmak, zaman matrisini düzenleme ve yaşantıyı planlama yetkinliğini görünür kılmak, zihinde canlandırma tekniklerini uygulamak (bunun için Shakti Gawain’in Yaratıcı İmgeleme kitabını tavsiye ederim)-, düşünme tekniklerini öğrenmek (Daniel Kahneman’ın Hızlı ve Yavaş Düşünme kitabı müthiş bir kaynaktır) ve doğru akıl yürütme yollarını benimsemek, zihinsel gelişimi önceliklendiren kurs, seminer ve eğitim programlarına katılmak.. Günümüzdeki online eğitim seçeneklerinin birçoğu sizi geliştirmek, ilerlemek istediğiniz alanlarda bilgilendirmek için faydalı olabilirler.

Zihni güçlendirme boyutunun da zaman matrisinde 2. Kare Etkinliği olduğunu hatırlayalım.

Mesleğimizde kendimizi yenilemek için proje yönetimi alanında yazılmış birçok kitaptan faydalanabiliriz. Öneriler için bakınız:

Proje Yönetimine Dair Kitap Öneri Listesi

Sosyal/Duygusal Boyut: Kişisel güvenliğimizin kaynağı içimizdeyse genel zafer alışkanlıklarını uygulayacak gücü de buluruz.

Sosyo-duygusal boyutta yenilenme, kişinin kendisi ile olan iletişimini artırmasını, kişilerarası etkileşimi güçlendirmeyi, empatik iletişimi (5. Alışkanlık: Önce Anlamaya Çalış Sonra Anlaşılmaya), yaratıcı iş birliğini, güven oluşturmayı, ilke merkezli bir yaşam sürmeyi içerir.

Başkasının Senaryosunu Yazmak: Birçok kişinin yaşam senaryoları çevrelerindeki kişilerin fikirleri, algılamaları ve paradigmaları tarafından hazırlanmıştır. Aslında bizim de iyi bir proje yöneticisi olarak, proje ekibimizin duygusal banka hesaplarına yapabileceğimiz yatırım o kadar çoktur ki… Projelerimizi yönetirken, planlamalarımızı yaparken insanların görülmeyen potansiyellerini görebilmek için ne kadar çok bakarsak, belleğimiz yerine hayal gücümüzü de o kadar çok kullanırız. Böylece kişilere kendi senaryolarını yazmalarında yardım ederiz. Onlar da hangi alanlarda daha faydalı ve verimli olabileceklerini belirleyebilirler. Bütün bunlar bizi, büyük ölçüde 4. Alışkanlık olan Kazan-Kazan sonucuna götürecektir.

Gerek kurumsal gerekse bireysel etkililik ve yenilenmek, dört boyutun hepsiyle akıllıca ve dengeli bir biçimde ilgilendiğimiz zaman faydalı olur. Kendini yönetme alanlarından birini ihmal etmek, geri kalanlara da olumsuz etki yapar. İhmal edilen bir boyut, negatif kuvvet alanı direnci yaratır. Bu da hem iş hem de özel hayatımızda etkili olmaya ve gelişmeye karşı bizi engeller. Yani kendimizi yönetirken hangilerine öncelik vermemiz gerektiğini iyi bilmeli, dört boyutun birbirini besleyen inceliklerini göz ardı etmemeliyiz.

Evet değerli proje yöneticileri,

 Sizlerle birlikte Stephen R. Covey’in kitabından esinlenerek hazırladığımız Etkili Proje Yöneticilerinin 7 Alışkanlığı yazı dizimizin sonuna geldik. Umarım, sizlere yönetim anlayışınızı, alışkanlıklarınızı olumlu yönde geliştirecek katkılar sağlayabilmişimdir.

Sözlerimi yine kitaptan bir alıntı ile bitiriyorum:

Bütün bunlar da sizi Kazan-Kazan sonucuna ve sinerji yaratmaya götürecektir. Etki alanınızı olumlu yönde genişletmeniz ve sağlam alışkanlıklarla ilerlemeniz dileğiyle.

 

Kalın sağlıcakla…

 

*Bu yazı dizisi, Stephen R. Covey- Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı eserinde yer alan kavramlar esas alınarak hazırlanmıştır. 

Yazar: Peyman YÜKSEL

 

Proje Yönetimi ve PMP Eğitimlerimiz için https://liderlerveprojeler.com.tr/proje-yonetimi-ve-pmp-egitimleri/
Çevik (Agile) Eğitimlerimiz için https://liderlerveprojeler.com.tr/cevik-agile-egitimleri/
Proje Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz için https://liderlerveprojeler.com.tr/pyo-kurulumu-cevik-donusum/

Eğitim takvimimize buradan ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş