İş Analizi Eğitimleri

PMI® Yaklaşımları ile Temel İş Analizi Eğitimi

Eğitim Süresi: 2 gün – 14 Saat

Eğitim düzenlenme şekli: Hem genel katılıma açık sınıf hem de kapalı (kurumsal) grup
Temel İş Analizi Eğitimi için, genel katılıma açık sınıflarımız hafta sonları canlı ve uzaktan olarak gerçekleştirilmektedir, kapalı (kurumsal) eğitimlerimizin tarihi ilgili kurumla beraber planlanmaktadır.            

İş Analizi konusunda sağladığımız eğitimimiz:

Stratejik yönetimden başlayarak, kurumsal işlerinizin biçimlendirilmesi, değer önermelerinin oluşturulması ve projeler özelinde de hem değer önermesi hem de gereksinimlerin yönetilmesinde ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kavuşarak işlerinizi etkinleştirmenize destek olur.

İş analizi, etkili şekilde uygulandığında, proje ve programlarda yürütüldüğünde, gerçek “Değer”e odaklanarak, gereksinimlerin kaliteli bir şekilde tespit edilmesini ve paydaşların katkısının sağlanmasını temin edebilirsiniz. Böylece ortaya çıkan çözüm hem amaçladığınız değerin üretilmesini hem de müşteri gereksinimlerinin doğru yönlendirmesini sağlar.

İş analizi eğitimi ile PMI® tarafından yayınlanan “The PMI Guide to Business Analysis” içeriği ile uyumlu, güncel, evrensel iş analizi yaklaşım – araç teknik ve yöntemlerini öğrenmiş ve PMI® tarafından düzenlenen PMI-PBA® sertifikası ön koşulu olan 35 saatlik profesyonel gelişim ve eğitim gereksiniminin 14 saatini tamamlamış olacaksınız. Eğitim içeriği öncelikle PMI-PBA ® Sertifikasyonu içeriğiyle uyumlu geliştirilmiş olmakla birlikte, IIBA®, CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonuna yönelik temel bilgiyi edinmenizi de sağlamaktadır.

Eğitim bünyesinde katılımcılara eğitimde kullanılan sunumlar iletilecektir.

2 günlük Temel İş Analizi Eğitimizde iş analistliği ile ilgili temel bilgileri kazanmış olmanızı, devam eden 3 günlük eğitimimizle de(toplam 35 saat ve 5 gün olacak şekilde) PMI-PBA®️ sertifikasyonu için gereken bilgiye ulaşmış olmanızı ve sınav gerekliliği olan ön koşulu elde etmenizi sağlıyoruz.

Kimler katılmalı?

Eğitimimiz, müşteri, pazar, fonlayıcı kuruluş gibi temel paydaşların ihtiyaçlarını, gereksinimlerini doğru anlayarak; “doğru iş” in biçimlendirilmesi ve işin doğru şekilde yapılması noktasında rol ve sorumluluk sahibi olan her seviye çalışan için önemli yetkinlikler kazandıracaktır. Projelerde “değer”e odaklanan, israf oranını azaltmayı amaçlayan, yüksek kaliteli gereksinimler üretmeyi ve iş değeri yaratmayı hedefleyen tüm ekip üyeleri için uygundur.

Eğitim kazanımları nelerdir?
Bu bilgiler, sizin, tüm ekibinizin ve müşterilerinizin iş gereksinimleri açısından aynı dili konuşmanızı sağlar.

Edinilen bilgiler uygulandığında, proje iş analizi süreçleri iyileşir ve gereksinim belirleme faaliyetlerinin kalitesi yükselir.

Güçlü bir iş analisti bir projeyi başarısızlıktan kurtarabilir.

Başarılı bir iş analisti ile kurumunuz iş değeri yaratma ve başarılı çıktılar elde etmede üstün performanslar sergileyebilir, bu sayede rekabet avantajı elde edilebilir.

İş analizi etkili şekilde uygulandığında ve proje ve programlarda yürütüldüğünde, gerçek “Değere” odaklanarak yüksek kaliteli gereksinimler üretilir, paydaşların katkısı sağlanabilir, ortaya çıkan çözüm amaçlanan değeri sağlar ve projelerin zamanında, kapsam dahilinde ve bütçe dahilinde teslim edilmesi daha olasıdır.

Olgunluk seviyesi yüksek kurumlarda iş analizi uzmanları zamanlarının %83’ünü proje ve programlara iş analizi yöntemlerini uygulayarak geçiriyor.

Proje ihtiyaçlarına, değişikliklere atik ve yerinde cevap verebilir duruma gelmenize yardımcı olur.                                           

Eğitim dokümanları?

Eğitim sunumu.

Eğitim içeriği nedir?

İş analizine genel bakış ve iş analizinin değeri,

Ürün gereksinimleri,

Proje yaşam döngüleri (öngörücü (tahmin edilebilen), adapte edilebilen, tekrarlamalı, artırımlı, melez) ve İş analizinin proje yaşam döngüsüne uyarlanması,

Proje ortamı ve iş analizine etkisi, iş analistinin rolü

İş analizi bilgi alanları ve iş analizi süreç grupları (Tanımlama & uyumlandırma, başlatma, planlama, uygulama, izleme ve kontrol, kullanıma alma)

İş analizi süreçlerinde kullanılması tavsiye edilen birçok araç ve teknik hakkında bilgilendirmeler (Boşluk (gap) analizi, swot analizi, kök neden analizleri, paydaş analizleri, risk analizleri, gereksinim önceliklendirme araçları (kano, moscow, nokta oylama, eşleştirme),grup karar alma teknikleri, ullanıcı hikayeleri(user story) ve iş listesi iyileştirme (backlog refinement), kullanıcı senaryoları (use-case), prototipleme (mockup, wireframe, storyboarding),kapasite tabloları)

PMI ® ve PMI-PBA ® sertifikasyonu hakkında bilgilendirme

İhtiyaç Tespiti (problemi veya fırsatları tanımlama, mevcut durum – gelecek durum değerlendirilmesi, potansiyel seçeneklerin belirlenmesi ve tavsiyelerde bulunulması, ürün yol haritası geliştirilmesi, iş durum bildiriminin (business case) tanımlanması)

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

İş Analizi ve PMI-PBA® Sertifikasyon Sınavı Hazırlık Eğitimi

Eğitim süresi: 5 gün / 35 saat
Eğitim düzenlenme şekli: Hem genel katılıma açık sınıf hem de kapalı (kurumsal) grup

PBA Eğitiminde Genel katılıma açık sınıflarımız hafta sonları canlı ve uzaktan olarak gerçekleştirilmektedir, kapalı (kurumsal) eğitimlerimizin tarihi ilgili kurumla beraber planlanmaktadır.

İş Analizi konusunda sağladığımız eğitimimiz:
Stratejik yönetimden başlayarak, kurumsal işlerinizin biçimlendirilmesi, değer önermelerinin oluşturulması ve projeler özelinde de hem değer önermesi hem de gereksinimlerin yönetilmesinde ihtiyaç duyduğunuz bilgilere kavuşarak işlerinizi etkinleştirmenize destek olacaktır.

Bu eğitim ile, PMI® tarafından tanımlanmış The PMI Guide to Business Analysis” içeriği ile uyumlu, güncel, evrensel iş analizi yaklaşım – araç teknik ve yöntemlerini öğrenmiş ve PMI® tarafından düzenlenen PMI-PBA® sertifikası ön koşulu olan 35 saatlik profesyonel gelişim ve eğitim gereksinimini tamamlamış olacaksınız. Eğitim içeriği öncelikle PMI-PBA ® Sertifikasyonu içeriğiyle uyumlu geliştirilmiş olmakla birlikte, IIBA® CBAP® ve CCBA® Sertifikasyonuna yönelik temel bilgiyi edinmenizi de sağlamaktadır.

“Temel İş Analizi Eğitimi” alan katılımcılar, PMI® Yaklaşımı ile İş Analizi ve PMI-PBA® Hazırlık Eğitiminin son 3 gününe katılım ile sertifikasyon sınavına hazırlık eğitimini tamamlamış olurlar.

Eğitim kazanımları nelerdir?
Bu bilgiler, sizin, tüm ekibinizin ve müşterilerinizin iş gereksinimleri açısından aynı dili konuşmanızı sağlar.

Edinilen bilgiler uygulandığında, proje iş analizi süreçleri iyileşir ve gereksinim belirleme faaliyetlerinin kalitesi yükselir.

Güçlü bir iş analisti bir projeyi başarısızlıktan kurtarabilir.

Başarılı bir iş analisti ile kurumunuz iş değeri yaratma ve başarılı çıktılar elde etmede üstün performanslar sergileyebilir, bu sayede rekabet avantajı elde edebilir.

İş analizi etkili şekilde uygulandığında ve proje ve programlarda yürütüldüğünde, gerçek “Değere” odaklanarak yüksek kaliteli gereksinimler üretilir; paydaşların katkısı sağlanabilir; ortaya çıkan çözüm amaçlanan değeri sağlar; ve projelerin zamanında, kapsam dahilinde ve bütçe dahilinde teslim edilmesini mümkün kılar ve proje ihtiyaçlarına, değişikliklere atik ve yerinde cevap verebilir duruma gelmenize yardımcı olur.

Olgunluk seviyesi yüksek kurumlarda iş analizi uzmanları zamanlarının %83’ünü proje ve programlara iş analizi yöntemlerini uygulayarak geçiriyor.

Eğitimi neden bir PMI – Premier ATP®️ kuruluştan almalısınız?

PMI-PBA®️ sertifikasyon eğitimlerinizi bir ATP®️ kuruluştan almanız zorunlu değildir. Ancak ATP®️ kuruluşlar ve eğitmenleri PMI ile yakın kontakta olduklarından meslek ve sertifikasyon ile ilgili güncel bilgiye sahiptirler ve bu sizin için bir avantaj olacaktır. Eğitimlerinizi özellikle bir Premier ATP®️ kuruluştan almanız ise size sınavlarda indirim avantajı sağlar.

Eğitiminizi bir Basic ATP’den alarak sahip olacağınız avantajların yanı sıra Premier PMI-ATP ®️ (Authorized Training Partner) bir kuruluş olarak, eğitimlerini bizden alan katılımcılarımız için PMI sertifikasyon sınav ücretlerinde indirim sağlayabilmekteyiz.  Sınav indirimi sağlanabilmesi için PMI üyeliğinizi almış olmanız gerekmektedir. PMI üyeliği + PBA sertifikasyon sınav ücreti toplam 453 USD iken, size sağlayacağımız indirim ile toplam 396 USD’ye inmektedir. Tüm sertifikasyonlar için indirim tablosunu sayfa altında bulabilirsiniz.

Eğitimin dokümanları nelerdir?
Eğitim sunumu ve 200 soruluk set (Eğitim dokümanları İngilizcedir).

Şablon kitapçığı

Eğitim içeriği nedir?
İş analizine genel bakış ve iş analizinin değeri,

Ürün gereksinimleri,

Proje yaşam döngüleri (öngörücü (tahmin edilebilen), adapte edilebilen, tekrarlamalı, artırımlı, melez) ve İş analizinin proje yaşam döngüsüne uyarlanması,

Proje ortamı ve iş analizine etkisi, iş analistinin rolü

İş analizi bilgi alanları ve iş analizi süreç grupları (Tanımlama&uyumlandırma,başlatma, planlama, uygulama, izleme ve kontrol, kullanıma alma)

İş analizi süreçlerinde kullanılması tavsiye edilen birçok araç ve teknik hakkında bilgilendirmeler (Boşluk (gap) analizi,swot analizi,kök neden analizleri,paydaş analizleri,risk analizleri,gereksinim önceliklendirme araçları (kano, moscow, nokta oylama, eşleştirme),grup karar alma teknikleri,kullanıcı hikayeleri(user story) ve iş listesi iyileştirme (backlog refinement),kullanıcı senaryoları (use-case),prototipleme (mockup, wireframe, storyboarding),kapasite tabloları)

PMI ® ve PMI-PBA ® sertifikasyonu hakkında bilgilendirme

İhtiyaç Tespiti (problemi veya fırsatları tanımlama, mevcut durum – gelecek durum değerlendirilmesi, potansiyel seçeneklerin belirlenmesi ve tavsiyelerde bulunulması, ürün yol haritası geliştirilmesi, iş durum bildiriminin (business case) tanımlanması)

Detaylı bilgi için bize ulaşın.

PMI Sertifikasyon Sınavlarında Sağlayabileceğimiz İndirimler

PMI- Premier ATP ®️ (Authorized Training Partner) bir kuruluş olarak, eğitimlerini bizden alan katılımcılarımız için PMI sertifikasyon sınav ücretlerinde indirim sağlayabilmekteyiz.

PMI Üyeliği / Temel Sınav Paketleri
  PMP CAPM ACP PMI-RMP PMI-PBA
Üyelik Ücreti 129 $ 129 $ 129 $ 129 $ 129 $
Sınav Ücreti (Üyeler) 324 $ 180 $ 348 $ 416 $ 324 $
Liste Fiyatı 453 $ 309 $ 477 $ 545 $ 453 $
ATP İndirimi 57 $ 32.5 $ 61 $ 73 $  57 $
ATP Fiyatı 396 $ 277.5 $ 416 $ 472 $ 396 $

Bu konuyla ilgili yazılarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Geleceğin Meslekleri
Boşluk Analizi