PCM ( Project Cycle Management) – Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi

PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ (PCM) ve MANTIKSAL ÇERÇEVE YAKLAŞIMI EĞİTİMİ

Eğitim süresi: 2 gün / 12 saat veya ihtiyaca göre 3 gün / 18 saat olarak içerik genişletmesi ile verilebilir.
Eğitim düzenlenme şekli: Kapalı (kurumsal) grup

Kapalı (kurumsal) eğitimlerimizin tarihi ilgili kurumla beraber planlanmaktadır.

Proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimi ile, kurumunuzun fikirlerini uygulanabilir bir projeye dönüştürme, amaçtan faaliyete tasarlama, faaliyetten amaca takibini sağlama ve bunlar için gerekli bilgi ve yetkinlikleri kazanma konularında yardımcı oluyoruz.

Hibe, destek ve yatırım programlarına ait fonlardan faydalanabilmek için başvurularınızda proje fikrinizin PCM yöntemlerini izleyerek geliştirilmesi gerekmektedir. Projenizi AB, Dünya Bankası, UNDP, Kalkınma Ajansı, Tübitak ve Kosgeb gibi ulusal ve uluslararası kuruluşların fonlarından yararlanmak amacıyla geliştiriyor iseniz bu eğitim sizin için uygun olacaktır.

Toplam 2 gün süren Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi konu anlatımının yanı sıra uygulamalar ve grup çalışmaları ile desteklenmektedir.

Kimler katılmalı?
Proje döngüsü, proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan süreçtir. Eğer siz de bu süreci belirli bir sistematiğe göre tasarlayıp, uygulayarak projenizin etkinliğini artırmak istiyorsanız bu eğitim tam size göre!

Eğitim kazanımları nelerdir?
Proje döngüsü yönetimi (PCM) eğitimi bünyesinde, kurumların, fikirlerini uygulanabilir birer projeye dönüştürme, amaçtan faaliyete tasarlayıp, faaliyetten amaca izleyebilme, ölçme bilgi ve yetkinliklerini kazanmalarını sağlıyoruz. Özellikle hibe, destek, yatırım programları bünyesindeki fon başvurularında proje fikrinin PCM izlenerek geliştirilmesi beklenmektedir. 

Eğitim süresince katılımcılar grup halinde çalışarak neden-sonuç ilişkisi ile proje fikrini oluşturacak, karşılaşabilecekleri engelleri belirleme, planlamadan kaynaklı sorunları en aza indirme, doğru analizler yapma konusunda yetkinlik kazanacaklardır. Proje devam ettiği sürece uygulamanın etkinliğini sağlamak üzere yürütülecek faaliyet ve kullanılacak araçlar konusunda katılımcıların bilgi ve uygulama yetkinlikleri artırılır. Problem analizi – hedef analizi – SWOT analizi – Mantıksal Çerçeve Matrisi – SMART hedefler geliştirme – temel izleme – değerlendirme yaklaşımları, araç ve tekniklerine ilişkin bilgi ve uygulama deneyimi edinilir.

Eğitim dokümanları?
Eğitimde kullanılan sunum ve konuyla ilgili örnek çalışma ve referans dosyalar (Eğitim dokümanları Türkçedir)

Eğitim içeriği?
Proje tanımlama: Nihai faydalanıcıların ihtiyacını belirleme ve proje fikri geliştirme: uygun fikirler, değerlendirme kriterleri ve standartları.

Proje tanımlama ve formülleme: Proje fikrini analiz etme: Mevcut durum, problem, hedef, strateji, paydaş analizlerinin neden ve nasıl yapılacağı anlatıldıktan sonra grup çalışması ile gruplar proje fikirlerini analiz edeceklerdir. Grup çalışmalarının sonunda tüm çalışmalar sunularak karşılıklı olacak değerlendirilecektir.

Proje Formülasyonu: PCM temel prensipleri ve Mantıksal Çerçeve Matrisi: Katılımcılar MÇM’nin nasıl geliştirileceğini ve proje kurgusuna nasıl hizmet ettiğini öğrenecekler.

Proje Yönetim Araçları: Proje devam ettiği sürece uygulamanın etkinliğini sağlamak üzere yürütülecek faaliyet ve kullanılacak araçlar konusunda katılımcıların bilgi ve uygulama yetkinlikleri artırılmış olacaktır.

Proje İzleme ve Değerlendirme Yöntem ve Araçları

Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi içeriği kurumun talebine göre 2 veya 3 gün olarak düzenlenebilir.

Detaylı bilgi için bize ulaşın.