Proje yöneticisi kimdir, ne iş yapar?

Bir proje yöneticisi, bir projenin planlanması, yürütülmesi ve tamamlanması sürecinde liderlik rolü üstlenen kişidir. Bu kişi, projenin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için projeyi yönetir, kaynakları koordine eder ve paydaşlarla etkili iletişim sağlar. Temel görevlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

  1. Proje Planlama:  Proje hedeflerini belirler ve bunları gerçekleştirmek için bir plan oluşturur. Proje kapsamı, zaman çizelgesi, bütçe, kaynaklar ve riskler gibi unsurları dikkate alarak detaylı bir proje planı hazırlar.
  2. Kaynak Yönetimi: Projenin gereksinim duyduğu kaynakları belirler ve bunların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlar. Bu kaynaklar arasında insan kaynakları, bütçe, malzemeler ve ekipmanlar yer alabilir. Kaynakları tahsis eder, görevleri dağıtır ve proje ekibi üyelerini yönlendirir.
  3. İletişim ve Paydaş Yönetimi: Proje paydaşlarıyla etkili iletişim kurar. Bu paydaşlar, proje sahipleri, müşteriler, ekip üyeleri ve diğer ilgili tarafları içerebilir. Paydaşların beklentilerini anlar, bilgilendirir ve onları projenin ilerlemesi hakkında düzenli olarak bilgilendirir.
  4. Risk Yönetimi: Proje yöneticisi, projenin potansiyel risklerini belirler, analiz eder ve yönetim stratejileri geliştirir. Riskleri önceden tahmin ederek uygun önlemler alır ve projenin sorunsuz ilerlemesini sağlar.
  5. İlerleme İzleme ve Kontrol: Projenin ilerlemesini izler, gerçekleşen ve gerçekleşmeyen hedefleri belirler ve proje planına uygunluğu kontrol eder. Performans ölçütlerini takip eder, sorunları tespit eder ve gerektiğinde düzeltici önlemler alır.
  6. Ekip Yönetimi: Proje ekibini yönetir ve motivasyonunu sağlar. Ekip üyelerinin görevlerini anlamalarını ve uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlar. İhtiyaç duyulan eğitim ve destekleri sağlar ve proje ekibinin verimliliğini artırmak için iletişimi teşvik eder.
  7. Proje Kapanışı: Proje tamamlandığında, sonuçları değerlendirir, proje başarısını ölçer ve paydaşlara raporlar sunar. Ayrıca, proje ekibine teşekkür eder ve öğrenilen dersleri belgeleyerek gelecekteki projeler için bilgi birikimini paylaşır.

Proje yöneticisi, projenin her aşamasında liderlik sağlar ve proje ekibini başarıya yönlendirir. Bu kişi, iletişim becerileri, planlama yetenekleri, risk yönetimi yetenekleri ve liderlik nitelikleri gibi çeşitli becerilere sahip olmalıdır. Proje yöneticisi, projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için projenin tüm yönlerini etkin bir şekilde yönetir ve projenin hedeflerine ulaşmasını sağlar.

Tüm bu işlerin odağıda, üst ast – iç – dış tüm paydaşlarla etkileşim ve doğru yönlendirme bulunur. Yani proje yöneticisi teknik bilgi ve yetkinliklerin yanında, hem strateji ve iş yönetimi bilgisi ve yetkinliklerine,  hem de bugün “güç yetkinlikleri” dediğimiz, liderlik, müzakere, çatışma yönetimi, karar alma, katılımı sağlama gibi konularda bilgi ve yetkinliklere ihtiyaç duyar.

Proje yönetimi yetkinlikleri hem bu işi yaparak, hem de bu konuda eğitimler, koçluklar, mentörlükler yoluyla daima geliştirmek durumundadır.

PMP Sertifikasyonu, tüm bu faaliyetleri yerine getirmede önemli bir olgunluk seviyesinde olduğunuzu gösterir. Ancak proje yönetimi konusunda henüz yeniyseniz ve son 8 yıl içinde 3 yıllık bir proje yönetimi deneyiminiz bulunmuyorsa, PMP sınavına girmeye henüz uygun değilsiniz anlamına gelir. O zaman, CAPM (Certified Associate Project Manager – Yardımcı Proje Yöneticisi) sertifikasyonu tam size göre. Deneyim ihtiyacınız bulunmadan, PMI’ın sınav içeriğiyle uyumlu bir eğitim alarak proje yönetimi kariyerinizi, henüz yolun başındayken hayli hızlandırmış olursunuz. Bol şans!

Proje yönetimi eğitimlerimiz için: https://liderlerveprojeler.com.tr/proje-yonetimi-egitimleri/

Eğitim Takvimimize buradan ulaşabilirsiniz.

PMP sertifikası için: https://www.pmi.org/certifications/project-management-pmp

 

Bu gönderiyi paylaş