PROJE YÖNETİM OFİSİ Mİ, PROGRAM YÖNETİM OFİSİ Mİ?

Benzer ve ayrışan fonksiyonları bulunan Proje Yönetim Ofisleri ve Program Yönetim Ofisleri, “Değer Yönetim Ofisleri” kavramının ortaya çıkması ile daha çok tartışılır hale geldi.

Proje Yönetim Ofisleriyle ilgili gözlem ve değerlendirmelerimi PMO’LAR, SORUNLARI, GELECEKLERİ – Liderler Ve Projeler yazımızda tartışmıştık.

Bu yazıda şöyle bir tespitte bulunmuştuk:  “Yetenek Üçgeninde, genel yönetim ve proje yönetiminin kesişim alanı giderek genişliyor. Proje yönetimini, kurumsal yönetişim bütününe doğru entegre etme ihtiyacı giderek artıyor.”

Hem bu tespitten yola çıkarak, hem de birbiriyle ilişkili pek çok projenin bir arada yönetilmesi ihtiyacının bizleri program yönetimi kavramına götürdüğünü anımsayarak, proje ve program yönetim ofislerinin genel bir karşılaştırmasını yapmak istedik ve Chat GPT’den destek aldık. Kendisinden proje ve program yönetim ofislerinin farklılıklarını ve benzerliklerini sıralamasını istedik.

Buyurun, okuyalım:

 

İşte Proje Yönetim Ofisi (PMO) ve Program Yönetim Ofisi (PgMO) rolleri ve fonksiyonları arasındaki farklar ve benzerliklerin bazıları:

Farklar:

  1. Kapsam: PMO, bireysel projeleri yönetmeye odaklanırken, PgMO, bir program olarak gruplandırılan birden fazla ilgili proje ve girişimi denetler.
  2. Hedefler: PMO’nun temel amacı, bireysel projelerin zamanında, bütçe dahilinde ve beklenen kalitede teslim edilmesini sağlamaktır. Bununla birlikte, PgMO’nun temel amacı, tüm programın hedeflerine ulaşmasını ve organizasyona istenen faydaları sağlamasını sağlamaktır.
  3. Karmaşıklık: PMO’nun kapsamı ve karmaşıklığı, PgMO’ya göre daha küçük ve daha doğrudan olma eğilimindedir. PgMO, birden fazla proje ve paydaş içerdiğinden, daha yüksek bir koordinasyon, işbirliği ve iletişim seviyesi gerektirir.
  4. Yönetişim: PMO, organizasyon içinde proje yönetimi için standartları ve prosedürleri uygulamaya odaklanabilirken, PgMO, genellikle birden fazla projedeki bütçelerin, risklerin ve bağımlılıkların denetimini içeren daha yüksek bir yönetişim düzeyi gerektirir.
  5. Karar alma: PMO, bireysel projelerle ilgili kararlar alırken, PgMO, genel programla ilgili stratejik kararlar almakla sorumludur.

Benzerlikler:

  1. Metodoloji: Hem PMO hem de PgMO, başarılı proje teslimi için proje yönetimi metodolojileri ve en iyi uygulamaları kullanır.
  2. Kaynak yönetimi: Hem PMO hem de PgMO, proje ve programların zamanında ve bütçe dahilinde teslim edilmesini sağlamak için personel, bütçe ve ekipman gibi kaynakları yönetmekten sorumlu olabilir.
  3. İletişim: Hem PMO hem de PgMO, proje ve program başarısı için etkili iletişime ağırlık verir. Paydaşlar, proje yöneticileri ve takım üyeleri arasında açık iletişim hatları kurmaları gerekmektedir.
  4. Raporlama: Hem PMO hem de PgMO, paydaşları projelerin ve programların durumu hakkında bilgilendirmek için düzenli raporlar hazırlamaktan sorumlu olabilir.

Tabii ki, bir Program Yönetim Ofisi (PgMO), bir program için Proje Yönetim Ofisi (PMO) rollerini üstlenebilir. Aslında, PgMO, daha büyük bir programın parçası olarak gruplandırılan ve genellikle PMO tarafından gerçekleştirilen birçok fonksiyonu içerebilen birden fazla ilgili proje ve girişimi denetlemek için tasarlanmıştır.

PgMO, programın içindeki bireysel proje yöneticilerine rehberlik ve destek sağlayarak, standartlaştırılmış proje yönetimi metodolojileri ve en iyi uygulamalarının takip edildiğinden emin olabilir. Ek olarak, PgMO, program bütçesini yönetebilir, kilometre taşları ve teslimatlar karşısındaki ilerlemeyi izleyebilir ve programdaki tüm projelerdeki riskleri ve sorunları yönetebilir.

Ayrıca, PgMO, proje önceliklendirme, kaynak tahsisi ve karar alma dahil olmak üzere program düzeyinde yönetişim süreçleri ve prosedürleri oluşturabilir. Böylece, programın organizasyon stratejisiyle uyumlu olmasını ve hedeflerini ve amaçlarını başarmasını sağlayabilir.

Özetle, PgMO, bir programın parçası olarak genellikle PMO tarafından gerçekleştirilen işlevleri sağlayabilir ve böylece bireysel projelerin program hedefleriyle uyumlu olduğundan ve programın etkili ve verimli bir şekilde yönetildiğinden emin olabilir.

 

Proje Yönetimi ve PMP Eğitimlerimiz için https://liderlerveprojeler.com.tr/proje-yonetimi-ve-pmp-egitimleri/

Proje Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz için https://liderlerveprojeler.com.tr/pyo-kurulumu-cevik-donusum/

Program ve Portföy Yönetimi Eğitimlerimiz için https://liderlerveprojeler.com.tr/program-portfoy-yonetimi

Eğitim Takvimimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

Program Yönetimi için PMI’ın sağladığı içerik için: https://www.pmi.org/search#q=Program%20Management&sort=relevancy

Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz:

Proje – Program yönetimi süreçlerinizi geliştirmek ve Proje – Program Yönetim Ofislerinizi kurmak için danışmanlık talebinde bulunmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz: info@liderlerveprojeler.com.tr

Bu gönderiyi paylaş