Projelerin Yin ve Yang’ı: Ürün Sahibi vs İş Analisti

Her ne kadar yaptıkları işler birçok noktada kesişse  de ürün sahibi ve iş analisti, rolleri ve süreçleri bakımından aslında birbirinden çok ayrı.

Peki ayrıldıkları nokta nedir?

Şirketinizde ürün sahibi varken iş analisti ile çalışmak ya da tam tersi durumda ürün sahibi ile çalışmak neyi değiştirir?

Bunları cevaplamak adına ilk olarak rol tanımlarına kısaca bir göz atalım:

Ürün sahibi: Scrum kökenli olsa da  çevik ve hibrit yaklaşımların kendisini sıkça görürüz. Yine Scrum tanımı gereği temeldeki rolü ekibin ve projenin değerini arttırmaktır. Diğer rolleri ise şu şekildedir:

 • Ürün kaydının görünür, açık ve ekibin ortak anlayışına uygun olduğundan emin olmak
 • İhtiyaç seviyesine uygun ürün kaydında yer alan iş kalemlerine ait ekibin ortak bir anlayış güttüğünden emin olmak
 • Ürün kaydında yer alan iş kalemlerini açık ve net bir şekilde tanımlamak
 • Ürün kaydında yer alan iş kalemlerinin hedef ve çıktı doğrultusunda önceliklendirmek
 • Ekibin geliştirdiği işin değerini optimize etmek

İş Analisti: Gereksinimler doğrultusunda ihtiyaçları toplamak, doğrulamak  ve teknik ekiple aradaki köprüyü kurmak temel olarak görevleri arasında yer alır. Diğer rollerini ise şöyle sıralayabiliriz.

 • Kullanıcı hikayelerinin bölümlere ayrılması
 • İş kurallarının tanımlanması
 • Fonksiyonel olan ve olmayan gereksinimlerin belirlenmesi ve bu çerçevede akış çizelgelerinin ve verilerin modellenmesi yönelik teknik destek noktasında analizlerin yapılması

Projelerin yin ve yang ını oluşturan bu ögelerin görev tanımı gereği ortak anlayışı ne ve biri diğerinden nasıl ve ne yönde ayrılıyor buna göz atalım:

İŞ ANALİSTİ Mİ ÜRÜN YÖNETİCİSİ Mİ?

Ortak roller

 • Ürün stratejisi
 • Strateji Odaklı Yaklaşım
 • İş gerekçesi
 • Senaryo toplanması, yazılması
 • Senaryo fayda-maliyet analizi
 • Birikim listesi iyileştirme
 • Kabul testleri
 • Kolaylaştırma

 

Genelde iş analisti:

Gereksinimlere yönelik stratejilerin oluşturulması

Proje Odağı  

Fonksiyonel olmayan gereksinimlerin toplanması

Kullanıcı senaryolarını bölümlere ayrılması

Modelleme

İş mimarisi ile/ detaylandırılması uyumun desteklenmesi/ sağlanması

Teknik işbirlikleri için köprü oluşturulması

Genelde ürün yöneticisi:

İş Stratejisine yönelik stratejilerin geliştirilmesi

Müşteri odağı

Karşılaştırmalı Analizler

İş önceliklerinin belirlenmesi

İş katılımının sağlanması/ desteklenmesi

Fon akışının tasdik edilmesi

Pazar analizi

Taleplerin savunulması

Problemlerin üst seviyeye taşınması

Peki bu roller projelere nasıl yansıyor?

1.Projelerin Köprüsü: Ürün sahibi

İş çevresi ve geliştirme ekibi arasında;

 • İş hedeflerini ve ihtiyaçları belirleyerek
 • Diğer paydaşlarla bir ara bağ oluşturarak köprü kurar.

 2.Projelerin Geçit Noktası: İş Analisti

 Hedef ve ihtiyaçların kompakt bir hale getirir. İki yönlü iletişimin kısıtlanması paydaş katılımını iki yönlü olarak belli çerçevelerle sınırlar. Burada geliştirme ekibine ait iş kanalları bu rol ile eklemlendirilir çünkü iş analistleri gereksinim yönetimi ve bununla ilgili yazılım ekipmanları konusunda yetkilidir. Ancak, Agile Manifesto’nun  ”Çalışanlar ve geliştiriciler proje boyunca beraber çalışmalı” ilkesi, gereksinimlerin akış çizelgesinin yoğun olması ve günlük etkileşim boyunca ortaya çıkan iş öncelikleri ile ilintilidir.

3.Temsili Ürün Sahibi: İş Analisti

Elbette vekaleten ürün sahibi yerine çalışabilir ancak bu noktada ürün kaydı yönetimi noktasındaki faydaları gözden kaçırabilir, ekipte pürüzlere yol açabilir.

Ürün sahibinin yokluğunda iyi bir alternatif olabilir.

 4.Ürün Sahibi Destekçisi: İş Analisti

 Ürün yöneticisini destekler ancak onun aracısı olamaz, hikaye bölümlendirmesi ve fonksiyonel olmayan gereksinimlerin toplanması noktasındaki aktiviteleri destekler. Ayrıca iş kurallarının doğru uygulanması ve ara geçiş/ara yüz gereksinimlerinin sağlanmasının doğru yapıldığına dair teminatı sunar. Ürün yöneticisi olmadığı zamanlarda geçici olarak ekipten gelen soruları cevaplar ancak ürün yöneticisinin bakış açısı ve yaklaşımı her zaman birincil otoritedir.

İyi bir analist her zaman ürün yöneticisine ürün kaydı yönetim aktivite ve ekipmanları noktasında ihtiyacı olan bakış açısını sağlayarak ivme kazandırır. Her ne kadar  roller birçok noktada örtüşüyor olsa da kendi aralarında değişken ya da benzer bir yapı sergilemez. Tercih noktasında, ideal olan yaklaşım ise bu alanda çalışanların yetenekli ve uyumlu, bir arada, birbirlerini destekleyerek çalışmasıdır.

Çeviren: Dilan KÖSE

 

Eğitim takvimimize buradan ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş