Takım Performansını Güçlendirme: Drexler – Sibbet Modeli

Organizasyonların iyi çalışması için takım çalışmasına ihtiyaçları vardır. Ancak özellikle bir plana sahip olmadan kişilerin uyumlu çalışması zorlayıcı olabilir. Drexler-Sibbet organizasyonlara, Takım Performansı modeli takım gelişmesini anlamaları için bir çerçeve sunmaktadır. Bu model takım performansını arttırmak için en etkili modellerden biri olarak bilinir. Sıklıkla kullanılan Tuckman Modeli ile arasında benzerlikler vardır ve bu modelin yetersiz kaldığı alanlarda bir adım ilerlemeyi sağlamak ve başka bir açıdan bakmak için Allan Drexler ve David Sibbet tarafından 1980’lerde geliştirilmiştir.

Şimdi bu modelin nasıl işlediğine bakalım. Drexler-Sibbet modelinin, 7 aşaması vardır: oryantasyon, güven inşa etme, hedefi tanımlama, bağlılık, planlama, uygulama ve yeniden gözden geçirme. Bu aşamalar da 2 gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar “Yaratma” ve “Sürdürme” grupları olarak adlandırılır. Kısaca bu gruplardan bahsedelim daha sonra hangi aşamaların hangi gruplara ait olduğunu inceleyeceğiz.

Yaratma: Takım oluşurken ya da birim haline gelmek için çalışırken karşılaşılan ilk aşamaları kapsar. İlk dört aşama “Yaratma Grubu”nda yer alır.

Sürdürme: Takım bir araya geldikten ve uyum sağlamaya başladıktan sonra Sürdürme aşaması başlar. Son üç aşama da bu grupta yer alır.

 1. Oryantasyon

“Neden buradayım?” Burası takım neden bir arada olduğunu öğrendiği yerdir. Neden burada olduklarını merak edebilirler ve grubun oluşumunda cevaplanması gereken ilk sorudur. Yeni oluşan takımlarda takım henüz sağlam kurulmuş olmadığı için endişeli pek çok birey vardır. Takım liderleri için, bu üyelere kendi sorularını cevaplamaları için zaman ve alan tanımak önemlidir.

Oryantasyon için zorluklar şunları içerir:

 • Belirsizlik
 • Korku
 • Dışlanma hissi

Oryantasyon sorunu çözüldüğünde ortaya çıkanlar :

 • Takım amacı
 • Takım kimliği
 • Sahiplik hissi
 1. Güven İnşa Etme

“Sen kimsin?” Grubun bütün üyeleri güven inşa etme aşamasında birbirini tanımıyor olabilir. Diğer takım üyelerinin deneyim düzeylerini, uzmanlık alanlarını hatta adlarını bilmiyor olabilirler. Birbirlerini tanımalı ve kimlerle çalışacaklarını öğrenmelidir. Böylece takım üyeleri arasında güven inşa edilebilir.

Güven inşa etme için zorluklar şunları içerir:

 • Dikkat
 • Cephe alma
 • Güvensizlik

Güven sorunları çözüldüğünde ortaya çıkanlar:

 • Karşılıklı saygı
 • Dürüstlük
 • Güvenirlik
 1. Hedefi Tanımlama

“Ne yapıyoruz?”  Hedefi tanımlama aşaması ile, grup ne yaptıklarını anlar ve grup içindeki rollerini öğrenir veya tanımlayabilir. Rollerini tanımlama işi resmi ya da resmi olmayan şekilde (genelde böyle olmalıdır), takım yeteneklerinin eğilim gösterdiği modele yönelmeli ve bu modele yalnızca dışarıdan bir lider tarafından yönlendirilmeli. Takım, grup içindeki rollerini öğrendikçe çatışma doğal olarak yükselecektir.

Hedef tanımlama için zorluklar şunları içerir:

 • Şüphecilik
 • İlgisizlik
 • Gereksiz yarış

Hedef tanımlama sorunları çözüldüğünde:

 • Daha açık varsayımlar
 • Anlaşılır hedefler
 • Ortak vizyon
 1. Bağlılık

“Nasıl yapacağız?”  Bağlılık aşaması, takımın nasıl bir arada çalışacağı ve kendi en verimli hallerine dönüşeceklerini tanımlar. Takım içi çatışmadan kaçınılmalıdır.

Bağlılık için zorluklar şunları içerir:

 • Bağımlılık
 • Direniş

Bağlılık sorunları çözüldüğünde:

 • Atanmış roller
 • Tahsis edilmiş kaynaklar
 • Karar verebilme
 1. Planlama

“Kim, neyi yapacak?”  Takım kendilerine verilen ya da gönüllü oldukları görevleri veya aktiviteleri planlar.  Planlama ile yapmaları gereken işe geçiş yaparlar.

Planlama için zorluklar şunları içerir:

 • Çatışma
 • Hizlanamama
 • Kaçan teslim tarihleri

Planlama sorunları çözüldüğünde:

 • Açıkça belirlenmiş süreç
 • Hizalanma
 • Disiplinli uygulama
 1. Uygulama

“Takım çalışıyor mu?” Uygulama Tuckman Modeli’nin Performans bölümü ile benzerlik gösterir. Burası işin gerçekleştiği ve takımın ideal bir iş birliğinde olduğu bölümdür.

Uygulama için zorluklar şunları içerir:

 • Fazla yükleme
 • Uyumsuzluk

Uygulama sorunları çözüldüğünde:

 • Spontane etkileşimler
 • Sinerji
 • Üstün sonuçlar
 1. Yeniden Gözden Geçirme

“Devam ediyor muyuz?”  Grup görevleri tamamladı mı ya da görevler hala işle alakalı mı? Eğer amaçlarını tamamladıysa grup neyin yapıldığını tanımlar. Ya kalan işleri bitirmeyi planlarlar ya da yapılacak iş yoksa grup dağılır.

Yeniden gözden geçirme için zorluklar şunları içerir:

 • Can sıkıntısı
 • Tükenmişlik

Yeniden gözden geçirme sorunları çözüldüğünde:

 • Kutlamama ve takdir etme
 • Değişikliği yönetme
 • Dayanma gücü

 

Yazar: Cemre Gökgöz

Kaynak : https://agile-mercurial.com/2019/06/13/drexler-and-sibbets-team-performance-model/

Bu gönderiyi paylaş