Yetkinlik Açığı: On Yıllık İstihdam Eğilimleri, Maliyetler ve Küresel Etkiler

PMI’ın 10 yıllık proje yönetimi odaklı istihdam raporu yayınlandı. Buna göre;

Küresel olarak, proje yönetimi yetkinliklerine olan talep ile yetkinliklerin mevcudiyeti arasındaki açık devam etmektedir. Bu, proje profesyonelleri ve rolleri ne olursa olsun değişimi yönlendirmek için ilham ve donanıma sahip tüm fark yaratanlar için proje yönetimi odaklı istihdamda (PMOE) bir dizi yeni iş fırsatı açmaktadır.

 PMI, yetkinlik açığının devam etmesinin üç nedenini şöyle tanımlamaktadır:

  •  Proje yönetimi odaklı yetkinlikler gerektiren iş sayısında artış
  • Ekonomik büyüme nedeniyle yükselmekte ve gelişmekte olan ülkelerde proje uzmanlarına artan talep
  • İşgücünden emeklilik oranı

 Rapora göre küresel ekonominin 2030 yılına kadar 25 milyon yeni proje uzmanına ihtiyacı var. Bu yetenek açığını kapatmak ve talebe ayak uydurabilmek için her yıl 2,3 milyon kişinin PMOE’ye girmesi gerekecektir– buna proje yöneticileri ve tüm fark yaratanlar dahildir.

  • Bu yetenek açığı, 2030 yılına kadar küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasılada 345,5 milyar ABD Doları’na varan potansiyel kayıpla sonuçlanarak her bölgeyi etkilemesi muhtemel görünmektedir.

2019-2030 Milyar ABD Doları Olarak Risk Altındaki GSYİH

  • Proje yetkinliği, her bölgede önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Proje yönetimi yetkinliği gerektiren iş sayısındaki artış özellikle yükselmekte ve gelişmekte olan ülkelerde yaygındır. Bölgeleri gösteren haritadan da anlaşıldığı üzere Çin bu anlamda başı çekerken ardından Güney Afrika, Asya Pasifik ve Avrupa gelmektedir.
  • Proje yönetimi yetkinliği gerektiren iş sayısındaki artış yanında mevcut iş gücünden emeklilik oranları da özellikle genç kesim için önemli bir kariyer yolu yaratmaktadır.

Genel olarak bulgulara bakıldığında; kuruluşlar sürekli öğrenme kültürünü teşvik etmedikçe, proje yönetimi yeteneğine yönelik küresel talebin 2030 yılına kadar doldurulması olası değildir. Bu bağlamda yeniden tasarlanan çalışan yeteneği geliştirme, en dayanıklı organizasyonlar için temel odak noktası olacaktır.

Raporun tamamını okumak için https://www.pmi.org/learning/careers/talent-gap-2021 ziyaret edebilirsiniz.

Eğitim takvimimize buradan ulaşabilirsiniz.

Bu gönderiyi paylaş