Proje Yönetimi Mesleği VE PMP® Sınav İçeriğinin Birbiriyle İlişkisi

PMI, PMP® Sınavı içeriğinde neler soruyor ve bu soruların konuları proje yöneticiliği yetkinliği açısından neden önemli? Biraz bu konuyu tartışalım istedik.

Aslında, PMI, sınav içeriği oluşturmuyor. PMI, aslında proje yöneticiliği mesleğinin çerçevesini oluşturuyor. Kuruluşundan bu yana, her 5 – 6 yılda bir, üyeleri ve gönüllüleri ile anketler ve araştırmalar düzenleyerek mesleğin nasıl evrildiğini anlayarak, bir “proje yöneticisi rol tanımı” belirler. Söz konusu bu rol tanımı, PMP® sınavı içeriğini de oluşturmaktadır. Böylece, PMP® sınavı, proje yöneticilerinin bu alanlardaki bilgi ve yetkinliklerini ölçer ve PMI tarafından belirlenen profesyonellik standartlarını karşılayıp karşılamadıklarını değerlendirir. PMP® sertifikasyonu, proje yöneticilerinin dünya çapında tanınan bir uzmanlık seviyesine sahip olduklarını kanıtlar.

Bu yüzden de sınav içeriğine, sınav çerçevesinden ziyade, herhangi bir sektörde, herhangi bir ülkede proje yöneticisi olarak ihtiyaç duyabileceğiniz yetkinlikler olarak bakabilirsiniz. Aşağıda, proje yöneticisinin yerine getirmesi beklenen görevleri, ana konularına göre bulabilirsiniz. Bu, aynı zamanda sınavın içeriğini de oluşturur. Alt görevler ve yetkinlikler olarak da incelemek isterseniz, PMI’ın Project Management Professional (PMP)® Certification | PMI linkindeki Exam Content Outline (Sınav İçerik Ana hatları) belgesini indirebilirsiniz.

PMI’ın proje yöneticisinden beklediği görevlerde, dolayısıyla, PMP® Sınavı içeriğinde üç ana soru alanı var:

  1. Soru Alanı I: Proje Yönetimi Süreçleri (42%)
  2. Soru Alanı II: Proje Yönetimi Bilgi Alanları (50%)
  3. Soru Alanı III: Genel Proje Yönetimi Konuları (8%)

Bunların her birinde, proje yöneticisinden beklediği görevler:

 

Alan I Kişiler—%42
Görev 1 Çatışmayı yönetmek
Görev 2 Ekibe liderlik etmek
Görev 3 Ekip performansını desteklemek
Görev 4 Ekip üyelerini ve paydaşları güçlendirme
Görev 5 Ekip üyelerinin/paydaşların yeterli eğitimi almasını sağlamak
Görev 6 Ekip oluşturmak
Görev 7 Ekip için manileri, engelleri ve engelleyicileri ele alıp kaldırmak
Görev 8 Proje anlaşmalarını müzakere etmek
Görev 9 Paydaşlarla iş birliği yapmak
Görev 10 Ortak bir anlayış geliştirmek
Görev 11 Sanal ekipleri dahil etmek ve desteklemek
Görev 12 Ekip temel kurallarını tanımlamak
Görev 13 İlgili paydaşlara rehberlik etmek
Görev 14 Duygusal zekanın uygulanmasıyla ekip performansını artırmak

 

Alan II Süreç—%50
Görev 1 Projeyi iş değeri sunmak için gerekli olan ivedilikle yürütmek
Görev 2 İletişimi yönetmek
Görev 3 Riskleri değerlendirmek ve yönetmek
Görev 4 Paydaşları dahil etmek
Görev 5 Bütçe ve kaynakları planlamak ve yönetmek
Görev 6 Zaman çizelgesini planlamak ve yönetmek
Görev 7 Ürünlerin/teslimatları kalitesini planlamak ve yönetmek
Görev 8 Kapsamı planlamak ve yönetmek
Görev 9 Proje planlama aktivitelerini entegre etmek
Görev 10 Proje değişikliklerini yönetmek
Görev 11 Tedariki planlamak ve yönetmek
Görev 12 Proje ürünlerini yönetmek
Görev 13 Uygun proje metodolojisini/metotlarını ve uygulamalarını belirlemek
Görev 14 Proje yönetişimi yapısı oluşturmak
Görev 15 Proje sorunlarını yönetmek
Görev 16 Proje devamlılığı için bilgi birikimi aktarımını sağlamak
Görev 17 Projeyi/fazı kapatma veya geçişlerini planlamak ve yönetmek

 

Alan III İş Ortamı—%8
Görev 1 Proje uyumluluğunu planlamak ve yönetmek
Görev 2 Proje faydalarını ve değerini değerlendirmek ve teslim etmek
Görev 3 Dış iş ortamı değişikliklerinin kapsam üzerindeki etkisini değerlendirmek ve ele almak
Görev 4 Organizasyonel değişimi desteklemek

 

Peki, proje yöneticisi olarak yetkinliklerinizi geliştirerek, PMP® Sertifikası almaya karar verdiniz. Neden bize gelmelisiniz?

2021 yılında PMI, PMP® sertifikasyon sınav içeriğini, proje yöneticisinden beklenen görevleri güncelleyerek değiştirdi. Ancak bu kez, sınav kapsamını genişleterek, sadece PMBOK tabanlı bir sınav olmaktan çıkardı ve geniş bir proje yönetimi külliyatının bir özeti olarak sınav içeriğini biçimlendirdi. Dolayısıyla, sınava hazırlanırken hem deneyiminiz daha önem kazanıdı, hem de geniş bir çerçeveden hazırlık yapma zorunluluğu doğdu. Sertifika edinmek isteyenlerin almaları gereken eğitimde de bir standardı yakalamak üzere, PMI, ATP – Authorized Training Partner – Yetkili Eğitim Ortakları’na 35 saatlik eğitim içeriğini ve katılımcılar için eğitim kitabını kendisi oluşturdu.

Liderler ve Projeler Platformu, bir ATP organizasyon olarak, yine PMI tarafından sertifikalandırılmış eğitmenleri ile size proje yönetiminde ve sınavında ihtiyaç duyduğunuz bilgiyi ve içeriği bire bir sağladığı gibi, bir Premier ATP olarak, PMI tarafından oluşturulmuş 360 “klonlanmış soru” ile de sınav soru yaklaşım ve tiplerini kavramanıza destek olur.

Sınavı başarıyla veren katılımcılarımızın geri bildirimlerine tıklayınız.

Eğitim katılımcılarımızın geri bildirimlerine tıklayınız.

Referanslarımıza tıklayınız.

Bu gönderiyi paylaş